Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt độ của yếu tố F XIII Activity

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Yếu tố F XIII hay yếu tố ổn định fibrin là một enzym của hệ thống đông máu có chức năng tạo liên kết chéo với fibrin. Yếu tố XIII là một transglutaminase lưu thông trong huyết tương như một chất dị hóa của hai tiểu đơn vị A xúc tác và hai tiểu đơn vị B mang.

Hoạt động của TECHNOFLUOR FXIII

Trong thử nghiệm Hoạt động của TECHNOFLUOR FXIII, phương pháp dập tắt sử dụng phân tử liên kết với peptit được FXIIIa phân cắt. Sau đó, huỳnh quang của phân tử dập tắt này tăng lên và có thể được theo dõi bằng máy phân tích Ceveron s100.

KỸ THUẬT FXIII

Bộ thuốc thử Enzymactic để xác định hoạt tính FXIII nhằm phát hiện các khiếm khuyết FXIII kế thừa hoặc sai lệch, FXIII bất thường với hoạt tính giảm và mức FXIII tăng cao.

Bộ thuốc thử Yếu tố XIII dựa trên công nghệ dập tắt để xác định Hoạt tính của Yếu tố XIII trong huyết tương đã được đóng gói của người trên máy Ceveron s100.

Thuốc thử / liều lượng Mô tả
2x 2mL Thuốc thử
Thuốc thử hoạt hóa có chứa thrombin bò, clorua canxi và chất ức chế trùng hợp fibrin
2x 2mL Chất nền (SUB)
Chất nền cụ thể của Yếu tố XIII với chất làm nguội tối
2x 3mL Bộ đệm (BUF)
Đệm yếu tố XIII để pha loãng mẫu