KHÁCH HÀNG

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với khách hàng, dựa trên các nguyên tắc tin cậy, hợp tác, giao tiếp cởi mở, phân phối chuyên nghiệp và đổi mới. Nhóm của chúng tôi có một danh mục khách hàng phong phú, bao gồm phần lớn các cơ sở y tế công lập ở miền Nam Việt Nam và nhiều bệnh viện tỉnh.