Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Giá liên hệ
Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Hóa chất Calcium chloride cho xét nghiệm đông máu

Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm Antithrombin III

Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm D-Dimer

Giá liên hệ