Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

Giá liên hệ
Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Hóa chất Calcium chloride cho xét nghiệm đông máu

Giá liên hệ
Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm Antithrombin III

Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm D-Dimer

Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm Fibrinogen

Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm hoạt tính ADAMTS13 ACTIVITY

Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm kháng đông Lupus

Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm Protein C

Giá liên hệ

Hóa chất xét nghiệm đông máu

Thuốc thử xét nghiệm PT Technoplastin

Giá liên hệ