Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu Coagulation Control N

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Để sử dụng làm kiểm soát độ chính xác của các xét nghiệm sàng lọc, tức là thời gian prothrombin (PT), thời gian thromboplastin một phần (aPTT), thời gian thrombin (TT), xác định fibrinogen (Clauss) và xác định các yếu tố đông máu khác nhau trong hoạt động đông máu bình thường. Kiểm soát độ chính xác, tức là ghi lại sự thay đổi hàng ngày, là một thủ tục quan trọng trong thử nghiệm nghiên cứu đông máu; kiểm tra độ chính xác của hệ thống thử nghiệm là đặc biệt quan trọng.

Kiểm soát đông máu N được điều chế từ huyết tương đã được đóng gói được chọn lọc của những người hiến tặng khỏe mạnh. Hoạt động đông máu được phân phối bình thường. Do đó, sự hiện diện “trung bình” của tất cả các yếu tố đông máu và chất ức chế được đảm bảo. Coagulation Control N chứa chất ổn định nhưng không có chất phụ gia diệt khuẩn.

Hạn sử dụng in trên nhãn áp dụng cho việc bảo quản các chai chưa mở ở nhiệt độ + 2… 8 ° C.

Độ ổn định sau khi pha:

RT* 2-8 °C -20 °C
4 hours 8 hours 1 month