Thuốc thử xét nghiệm PT Technoplastin

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM
  • Sàng lọc các khiếm khuyết bẩm sinh hoặc mắc phải bên trong và ngoài
  • Theo dõi liệu pháp đối kháng vitamin K
  • Hỗ trợ chẩn đoán DIC
  • Để xác định các yếu tố II, V, VII và X
  • Chuẩn hóa theo hướng dẫn của WHO

Product Description REF Package
TECHNOPLASTIN® HIS ISI < 1.2 Lyophilized rabbit brain thromboplastin 5003009

5003030

5003026

5003021

12 x 2 ml

2 x 10 ml

6 x 10 ml

20 x 10 m

Ceveron® TECHNOPLASTIN® HIS ISI < 1.2 Lyophilized rabbit brain thromboplastin for Ceveron® alpha 5003010

5003022

5003028

12 x 4 ml

6 x 20 ml

20 x 20 ml

TECHNOCLOT® PT Plus ISI < 1.2 Lyophilized rabbit brain thromboplastin (includes solvent) 5003220

5003222

5 x 4 ml

10 x 10 ml

TECHNOCLOT® PT Owren manual ISI < 1.2 Lyophilized thromboplastin. For the determination of the combined factors II-VII-X. 5005032

5005037

10 x 4 ml

10 x 10 ml

TECHNOCLOT® PT Owren automated ISI < 1.2 Lyophilized thromboplastin. For the determination of the combined factors II-VII-X. 5005044*

5005046*

10 x 4 ml

10 x 10 ml

*Auxiliary reagent required and not supplied with the kit
CaCl2 25 mM Reaction buffer for TECHNOCLOT® PT Owren automated 5277017

5277020

25 ml

6 x 25 ml

Imidazole Buffer Sample dilution buffer for TECHNOCLOT® PT Owren automated 5410008

5410007

25 ml 6 x 25 ml