Thuốc thử xét nghiệm hoạt tính ADAMTS13 ACTIVITY

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM
TECHNOSCREEN® ADAMTS13 là dòng bán định lượng thông qua xét nghiệm để xác định mức độ hoạt động của ADAMTS13 trong huyết tương đã được. Thử nghiệm này được sử dụng như một công cụ sàng lọc để ước tính hoạt động của ADAMTS-13.

Thông tin sản phẩm

Huyết tương bệnh nhân được ủ với một đoạn vWF. Sự phân cắt đặc hiệu ADAMTS13 của vWF sau đó được phát hiện với một kháng thể đặc hiệu cho vị trí phân cắt bằng số lượng phát triển màu sắc. Lượng phân cắt tương quan trực tiếp với mức hoạt động ADAMTS13 trong mẫu huyết tương.

200 mẫu bệnh nhân với các mức độ hoạt động ADAMTS13 khác nhau đã được kiểm tra cả hai bằng cách sử dụng. Kiểm tra hoạt động TECHNOSCREEN® ADAMTS13 và ELISA hoạt động TECHNOZYM® ADAMTS13. Việc giải thích bằng hình ảnh được thực hiện bởi nhiều nhà điều tra độc lập.

Based on a cut off of 0.1 IU/ml:

  • positive predictive value 99%
  • negative predictive value 80%
  • sensitivity 94%
  • specificity 97%
Product Contents REF Tests
TECHNOSCREEN® ADAMTS13 Activity 10 x test devices

10 x pre-incubation tubes

1 x 4 ml R1

1 x 1 ml R2

1 x 1 ml R3

11 x large pipettes (300 µl)

22 x small pipettes (60 µl)

1 x Short instruction pad

1 x Reference color chart

5700100 10 tests
TECHNOZYM® ADAMTS13 Activity ELISA Chromogenic ELISA 12 x 8 anti GST strips

1 x 12 ml HRP Conjugate

1 x 30 ml Reaction Buffer

1 x 53 ml Wash Buffer Concentrate

1 x 12 ml TMB Substrate

2 x 6 ml GST-vWF73 Substrate

1 x 12 ml Stop Solution

8 x 0.5 ml Calibrators and Controls

5450701 96 tests
TECHNOZYM® ADAMTS13 Antigen ELISA Chromogenic ELISA 12 x 8 anti ADAMTS13 strips

1 x 0.3 ml anti-ADAMTS13 Conjugate

1 x 80 ml Wash Buffer Concentrate

1 x 90 ml Incubation Buffer

1 x 12 ml TMB Substrate

1 x 12 ml Stop Solution

7 x 0.5 ml Calibrators and Controls

5450601 96 tests
TECHNOZYM® ADAMTS13 INH ELISA Chromogenic ELISA 12 x 8 rec. ADAMTS13 strips

1 x 0.3 ml anti-IgG Conjugate

1 x 80 ml Wash Buffer Concentrate

1 x 90 ml Incubation Buffer

1 x 12 ml TMB Substrate

1 x 12 ml Stop Solution

7 x 0.5 ml Calibrators and Controls

5450401

5450451

96 tests

48 tests

TECHNOZYM® ADAMTS13 Activity/Antigen ELISA Fluorogenic ELISA 12/6 x 8 anti-ADAMTS13 strips

1 x 0.3 ml anti-ADAMTS13 Conjugate

1 x 80 ml Wash Buffer Concentrate

1 x 90 ml Incubation Buffer

2/1 x 3 ml Activity Substrate

1 x 6 ml Antigen Substrate

1 x 0.7 ml Stable Peroxidase Solution

1 x 6 ml Stop Solution

7 x 0.5 ml Calibrators and Controls

5450501

5450551

2 x 48 tests

48 tests

Hãng sản xuất

Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH

Nước sản xuất

Áo