Thuốc thử xét nghiệm Fibrinogen

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Mô tả Thuốc thử xét nghiệm Fibrinogen

Phương pháp xác định Fibrinogen dựa trên một sửa đổi của phương pháp được mô tả bởi Clauss. Huyết tương citrated được pha loãng, trộn với lượng Thrombin dư thừa (khoảng 80 I.U./mL) và thời gian đông máu được xác định. Có một mối tương quan tuyến tính giữa logarit của thời gian đông máu và logarit của nồng độ fibrinogen.

Thành phần

Bộ thuốc thử Fibrinogen chứa:

mL R Thuốc thử
5 x 2
5 x 5
Thuốc thử Fibrinogen
Thuốc thử Fibrinogen
~ 80 I.U bovine Thrombin/mL
~ 80 I.U bovine Thrombin/mL

Vật liệu bắt buộc (không kèm theo bộ)

  • Dung dịch / Chất đệm: Nước cất

Cảnh báo và thận trọng

– IVD để sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm
– Tất cả các mẫu, sản phẩm máu và huyết tương phải được coi là có khả năng lây nhiễm và được xử lý cẩn thận thích hợp, tuân thủ các quy định an toàn sinh học hiện hành, phải được xử lý giống như chất thải bệnh viện.

Hạn dùng và bảo quản

Hạn sử dụng in trên nhãn áp dụng cho việc bảo quản các chai chưa mở ở nhiệt độ + 2… 8 ° C.

Hạn dùng sau khi pha

Nhiệt độ phòng 5 ngày
+ 2… 8 ° C / + 12 ° C (Ceveron) 12 ngày

Khi cất giữ, nên vặn chặt nắp. Tránh nhiễm vi sinh vật.