Technoclone Imidazole Buffer IVD đệm cho xét nghiệm đông máu

Dung dịch đệm Imidazole Buffer được sử dụng làm chất pha loãng cho các xét nghiệm đông máu khác nhau.

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Mô tả Imidazole Buffer IVD đệm cho xét nghiệm đông máu

Dung dịch đệm Imidazole Buffer được sử dụng làm chất pha loãng cho các xét nghiệm đông máu khác nhau.

Thành phần

Imidazole 50mM, NaCl 0,1M pH 7,4

Cảnh báo và thận trọng

– IVD để sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm
– Các biện pháp phòng ngừa thông thường phải được tuân thủ
khi xử lý hóa chất.

Hạn dùng và bảo quản

Ngày hết hạn được in trên nhãn áp dụng cho việc bảo quản chai chưa mở ở + 2… 8 ° C.

Hạn dùng sau khi mở:

Nhiệt độ phòng + 18… 25 ° C 7 ngày
 + 2… 8 ° C 8 tuần