Máy xét nghiệm đông máu bán tự động The Ceveron M series

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Các thiết bị Ceveron m với nguyên tắc phát hiện độc đáo và kết hợp với thuật toán phân tích cấp cao đo lường các kết quả chính xác, chính xác và có thể lặp lại. Hoạt động thông qua màn hình cảm ứng màu, trực quan, cũng như quản lý kết quả bệnh nhân, được tối ưu hóa hoàn hảo.

Các thiết bị dòng Ceveron m cung cấp hệ thống phát hiện quang học chất lượng cao nhất kết hợp với thuật toán phân tích trên bo mạch để đo dữ liệu đông máu chính xác, chính xác và có thể tái tạo. Hoạt động thông qua màn hình cảm ứng trực quan.

Ceveron m1 Ceveron m2 Ceveron m4
Wavelength (nm) 620 (red) 405 (UV) 405 (UV)
Optical channel(s) 1 2 4
Pre calibrated tests v v v
Pre-warm cuvettes 10 20 20
Pre-warm
reagent 24 mm (pcs.) 1 1 1
reagent 22 mm (pcs.) 2 2 2
reagent 11 mm (pcs.) 2 2 2
Reagent mixing position 1 1
Pre calibrated tests
Sample material Whole blood Citrate plasma Citrate plasma Citrate plasma
Parameters PT Owren PT, aPTT, FIB, PT, aPTT, FIB,
RS232 2 2 2
USB 2 2 2
Pre-warm temperature 37 °C
Display Colored touch display (4.3″ / 109 mm)
Dimensions 230 X 148 X 94 mm (d x w X h)
Power values 110-240Vac, 50-60Hz / 5Vdc, 3.3A