Máy xét nghiệm Đông máu bán tự động Ceveron One, Four, Ten

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

CEVERON một, bốn và mười là máy phân tích đông máu bán tự động để đo các xét nghiệm đông máu và phân hủy sợi huyết

  • Phát hiện cục máu đông cơ học: một cảm biến từ tính theo dõi chuyển động của một viên bi thép trong cuvet. Sự hình thành khe ngăn chặn chuyển động quay của quả bóng và điề này được cảm biến ghi lại làm điểm kết thúc thử nghiệm.
  • CEVERON bốn và mười có sẵn với một kênh quang học tùy chọn cho các xét nghiệm sắc tố
  • Thích hợp cho máu toàn phần và mẫu huyết tương
  1. Phát hiện cục máu đông cơ học: một cảm biến từ tính giám sát chuyển động của một viên bi thép trong cuvet. Sự hình thành khe ngăn chặn chuyển động quay của quả bóng và điều này được cảm biến ghi lại làm điểm kết thúc thử nghiệm.
  2. CEVERON bốn và mười có sẵn với một kênh Quang học tùy chọn để xét nghiệm sắc tố.
  3. Thích hợp cho máu toàn phần và mẫu huyết tương.

Ceveron One là một máy đo đông máu cơ học một kênh thích hợp để sử dụng trong các phòng khám warfarin trong bệnh viện hoặc phẫu thuật GP, và các phòng thí nghiệm nhỏ hơn cho các xét nghiệm PT và INR. Công cụ này rất dễ sử dụng, cho kết quả kiểm tra theo thời gian INR và PT (giây) trên màn hình đồ họa rõ ràng hoặc dưới dạng bản in ra máy in.

Chevron One thích hợp để sử dụng với mẫu máu toàn phần và huyết tương, và có thể được sử dụng cùng với thuốc thử TECHNOCLOT PT Owren.

Specifications CEVERON one CEVERON four CEVERON* ten
Mechanical Channels 1 4 10
Optical Channel (405/650 nm) 1 (optional) 1 (optional)
Incubation Positions (37°C) 2 4 10
Sample Preparation Positions (RT) 8 20
Reagent Positions (37°C) 2 5 10
Test Volume 250 – 600 ul 250 . 600 ul 250 – 600 ul
Temperature Controlled 2 2
Pre-defined Tests PT. INR PT, aPTT. TT. FIB, Factors PT, aPTT, TT. FIB, Factors
Free Definable Tests ATIII, anti-Xa, D-Dimer, chromogenic Assays. ATIII, anti-Xa, D-Dimer, chromogenic Assays
Result output %. INR, ratio, sec %. INR. ratio, sec, min, hour, g/L, mOD, free selectable %. INR, ratio, sec, min, hour, g/L. mOD. free selectable
Calibration Curve Up to 4 points Up to 5 points Up to 5 points
Clotting Tests – Capillary Blood/Venous Blood
Clotting Tests – Plasma
Chromogenic Tests √ (optional) TRUE (optional)
Barcode Scanner Interface
Patient Results Memory 100 1000 1000
External Printer
Dimensions (D X W X H) 218 X 125 X 93 mm 430 x 420 x 170 mm 430 x 590 x 170 mm
Weight 1,2 kg 11 kg 15 kg
LIS Interface
PC Interface