Hóa chất Calcium chloride cho xét nghiệm đông máu

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dung dịch Ca-clorua được sử dụng làm thuốc thử bổ sung cho các xét nghiệm đông máu khác nhau. Hóa chất Calcium chloride dùng để xác định aPTT trong các loại xét nghiệt đông máu

THÀNH PHẦN

Các dung dịch Ca-clorua chứa dung dịch nước Canxi clorua 25 mM hoặc 50 mM.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

– IVD để sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm

– Các biện pháp phòng ngừa thông thường phải được tuân thủ khi xử lý hóa chất.

ỔN ĐỊNH VÀ BẢO QUẢN

Hạn sử dụng in trên nhãn áp dụng cho việc bảo quản các chai chưa mở ở nhiệt độ + 2… 8 ° C. Độ ổn định sau khi mở:

RT (room temperature) 2…8°C
7 days 8 weeks