Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm đông máu Ceveron Wash solution

Giá liên hệ

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Mục đích Sử dụng

Dung dịch rửa cho Ceveron® alpha là chất tẩy rửa có chứa dung dịch nước dùng để làm sạch các đầu dò của Ceveron® alpha.

Thành phần

Article contains

Na-Omadin

Tween 20

Triton X-100

Sodium-di-hydrogenphosphate

Glycine

Acetic acid 100%

Tween 80

Urea

Citric acid

Hazard classification: None

CAS No: None

Xử lý và bảo quản

Các biện pháp phòng ngừa để xử lý an toàn

Xử lý ở nơi thông gió tốt, tránh môi trường có ánh sáng và nhiệt độ cao. Giữ hỗn hợp tránh xa cống rãnh, nước mặt hoặc nước ngầm. Mang Thiết bị Bảo vệ Cá nhân phù hợp. Không ăn uống và hút thuốc trong các khu vực làm việc. Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi xử lý hỗn hợp. Di dời quần áo và thiết bị bảo hộ bị ô nhiễm trước khi vào khu vực ăn uống.

Điều kiện lưu trữ an toàn, bao gồm bất kỳ sự không tương thích

Nhiệt độ đề xuất: bảo quản ở 2 đến 8 ° C

Tránh tiếp xúc với ánh sáng và tránh xa các nguồn nhiệt. Làm việc ở nơi làm việc thông thoáng. Giữ cho bao bì đóng chặt và dán nhãn tên của sản phẩm. Tránh thải ra môi trường. Tránh xa từ đồ ăn thức uống.

Các mục đích sử dụng cuối cùng cụ thể

Sản phẩm được thiết kế để sử dụng chẩn đoán trong ống nghiệm. Đọc và hiểu các lưu ý an toàn như đã cho